Vattenrening genom spillvärme – Ett unikt företag med en ovanlig exit

 i Nyheter

Oberoende av börsen, utan banklån och med siktet inställt på en tradesale till en av de stora internationella aktörerna inom miljöteknik. HVR Water Purification AB går sin egen väg och har efter 30 års arbete med vattenrening utvecklat en produkt som använder spillvärme från kraftverk för att rena och avsalta vatten till en mycket lågkostnad. Nu påbörjas tillverkning och marknadslansering av den nya produkten, WaterApp.

30 år av utveckling inom vattenrening

Waterapps teknik har utvecklats under 30 års tid och testats de senaste 15 åren på många håll i världen. Det finns ännu inga andra företag som har utvecklat något liknande och en marknadslansering sker under 2019.
– Den viktigaste fördelen för WaterApp jämfört med dagens teknik är den låga energikostnaden när produkten kopplas ihop med ett kraftverk. Jämfört med konkurrenter på marknaden minskar kostnaden för vattenproduktion med över 50%, säger Aapo Sääsk.

Egen handelsplats på hemsidan

HVR skiljer sig från många onoterade bolag genom att erbjuda en egen handelsplats på sin hemsida.

– HVR är onoterat och har inga banklån. Bolaget vill inte vara beroende av vare sig börsen eller banken. Det är tryggast så! säger Aapo Sääsk. Därför har bolaget överlevt den långa och krävande utvecklingsprocessen fram till en konkurrenskraftig produkt baserad på sin världsunika teknik.

Notering eller Tradesale

Bolaget har emellertid på flera bolagsstämmor diskuterat en notering på Nasdaq First North. HVR utesluter inte en notering när det finns ett bra läge men har ”trade sale” som primära strategi.

-Styrelsens och ledningens uppgift är att på bästa sätt tillvarata aktieägarnas intressen. Antalet fall av kursmanipulationer har ökat kraftigt de senaste åren, från 114 rapporterade fall 2014 till 204 stycken 2017. Samtidigt har många bolag på de små listorna svårt att få likviditet i sin aktie därmed är det vår absoluta uppfattning att en parallell strategi för exit är rätt. Vi planerar alltså för såväl notering på First North som att finna en köpare till Bolaget. Vi har haft kontakt med ett antal internationella investmentbolag som är särskilt intresserade av att investera i miljöteknik. Vatten ligger högt på deras agenda och vi kommer att ta kontakt när våra första produkter har haft framgång på marknaden, säger Aapo Sääsk.