Läs om vatten

Fler farliga kemikalier – sep 2014

Ultra rent vatten är bra för hälsan – sep 2014

Kan fluor i brunnsvatten försämra IQ? – sep 2014

Vattenbankomater i Indien – sep 2014

Film om den kemiska belastningen i kroppen (Body Burden) – april 2010

Om föroreningar i dricksvatten 2009 (pdf)

Slarv med kontroll av dricksvatten (pdf)

Läkemedel i Stockholms dricksvatten (pdf)

Arsenik i vattnet kan ge diabetes (pdf)

Arsenik i dricksvatten kan ge missfall (pdf)

Cancerogen ämne i dricksvatten i Göteborgs kommun (pdf)

Rent dricksvatten är ingen självklarhet (längre)? (pdf)

Blott Sverige svenskt dricksvatten har (pdf) – 2005

Om vatten – ett flertal artiklar i pdf-format