Välkommen till vår nya websida

 i Nyheter

Vi har inte uppdaterat den gamla medan vi gjorde i ordning denna. Men mycket har hänt sedan dess. Vi kommer att informera mera framöver, men här är en kort sammanfattning av föregående halvår.

Leveranserna av provanläggningar till USA och Indien är gjorda och tester kommer att utvärderas under 2019. En första prototyp av vår kärnkomponent (reningsmodulen) har blivit klar och under utvärdering. Ett projekt för att utnyttja spillvärme har startats med KTH och Stockholm Exergi (fd. Fortum) har startat under året. Styrelsen har beslutat att göra en nyemission i januari/februari för att finansiera lanseringen av vår första kommersiella produkt – WaterApp. HVR har fått medel från EU för att förbereda en ansökan om finansiering av marknadslanseringen av WaterApp. I samband med det fick projektet en sk Seal of Excellence vilket innebär att det anses som ett av Europas ledande framtidsprojekt.