Utmärkelse för innovation – HVR använder spillvärme för att rena och avsalta vatten

 i Nyheter

En handfull av tusentals sökande får utmärkelsen Seal of excellence från EU.WaterApp Seal of Excellence från EU

En god förmåga att skapa tillväxt och nå framgång inom miljösektorn är några av grunderna för utmärkelsen. HVR Water Purification AB har efter 30 års arbete med vattenrening utvecklat en produkt som använder spillvärme från kraftverk för att rena och avsalta vatten till en mycket lågkostnad. Nu börjar satsningen för att tillverkning och marknadslansera den nya produkten, WaterApp.

Seal of Excellence

WaterApp fick i december 2017 en Seal of Excellence i EU:s program Horizon 2020 SME Fas 1. Bedömningen görs av en för varje affärsplan särskilt tillsatt panel av internationella experter. Sigillet ges till produkter som anses kunna bli betydelsefulla för Europas framtida industriella tillväxt och är en rekommendation till fortsatt finansiering för en marknadslansering.

HVRs systerbolag, Xzero AB, har nyligen fått Fas 2 finansiering från Horizon 2020 SME för produkten LastRinse. Med samma grundteknik gör LastRinse ultrarent vatten för nanoelektronikindustrin, en ständigt växande marknad i miljardklassen.

500.000 SEK för att ta nästa steg

HVR har fått 500 000 SEK i ett första steg för att göra en ansökan till Fas 2 där dem kan få upp till 25 miljoner SEK för att lansera WaterApp på marknaden. Beloppet ges av EU utan krav på delägarskap och utan krav på återbetalning. Det enda kravet från EU är att HVR kan finansiera minst 30 % av den totala budgeten med egna medel, dvs högst 7,5 MSEK.

Vattenrening med ny teknik och lång historik

-Genom att driva tekniken med kylvatten i ett kraftverk kan utgiften för värmeenergi elimineras. Kostnaden minskar därmed med mer än 50 % jämfört med de metoder för avancerad vattenrening som används idag. Absolut rent vatten från WaterApp kostar cirka ett öre per liter, det har alla råd med, säger Aapo Sääsk.

Waterapps teknik har utvecklats under 30 års tid och testats de senaste 15 åren på många håll i världen. Det finns ännu inga andra företag som har utvecklat något liknande. Under 2019 startar den storskaliga produktionen och en marknadslansering mot kraftverk, den kundgrupp som har störst nytta av WaterApp.