VÅR
teknik

Renar vatten även från kraftigt förorenade källor.

Föroreningar i dricksvattnet som HVR eliminerar

Salt, läkemedelsrester, bly och andra tungmetaller, patogena mikrober (bakterier, virus, protozoer, svampar, m.m.), konstgödsel och andra kvävehaltiga kemikalier, insekts- och ogräsbekämpningsmedel, flyktiga organiska kemikalier samt slaggprodukter från desinfektionsmedel och radioaktiva ämnen.

Testresultat

hvr-test-results-2

Tester har gjorts med föroreningar med en mängd olika egenskaper för att visa att vi tar bort alla slags föroreningar. Med konventionell teknik skulle det behövas en mängd olika tekniker för att ens komma nära samma resultat.

HVR-tekniken gör dricksvatten av svett

Unicefs kampanj #sweatforwater, som använde HVR:s teknik, väckte stor uppmärksamhet i både nationell och internationell media.

Video

Se hur HVR:s teknik fungerar.

Information om vatten

Fler farliga kemikalier – sep 2014

Ultrarent vatten är bra för hälsan – sep 2014

Kan fluor i brunnsvatten försämra IQ? – sep 2014

Vattenbankomater i Indien – sep 2014

Film om den kemiska belastningen i kroppen (Body Burden) – april 2010

Om föroreningar i dricksvatten 2009 (pdf)

Slarv med kontroll av dricksvatten (pdf)

Läkemedel i Stockholms dricksvatten (pdf)

Arsenik i vattnet kan ge diabetes (pdf)

Arsenik i dricksvatten kan ge missfall (pdf)

Cancerogen ämne i dricksvatten i Göteborgs kommun (pdf)

Rent dricksvatten är ingen självklarhet (längre)? (pdf)

Blott Sverige svenskt dricksvatten har (pdf) – 2005

Om vatten – ett flertal artiklar i pdf-format