VÅRA
PRODUKTER

När du vill vara säker på att dricka rent vatten!

För närvarande prioriterar vi produkten WaterApp

ELIXIR 50

En fristående bordsprodukt har utvecklats i samarbete med det kinesiska företaget United Products.

Elixir fristående modell
Material: Rostfritt stål, polypropen (PP) och polytetrafluoretylen (PTFE)
Vattenbehållare: max 4.5 L och min 2.0L
Tank för renat vatten: 3L (ca 90 minuters produktionstid)
Effekt MD: 230 V ~ 50 Hz/1000W
Effekt spridare: 230 V ~ 50 Hz/1800W
Dimensioner: 240x420x500mm
Vikt: 12 kg

ELIXIR 500

Flerfamiljsmodell

Kapacitet 20 liter per timme.

(på engelska)

(på engelska)

Nytt hopp för hundratals miljoner som lider av förgiftat brunnsvatten

När floderna och sjöar torkar ut

De floder och sjöar som inte har torkat ut är nästan alla förorenade. Allt fler människor måste få sitt dricksvatten från grundvatten och många nya brunnar borras. En del av de nya brunnarna innehåller arsenik, fluor, uran, radon, aluminium, koppar, kadmium, barium, bly, mangan och andra mineraler i koncentrationer som är giftiga på lång sikt. I Sverige kan det vara uran, radon och arsenik. I Bangladesh är det största problemet arsenik. I Indien är det arsenik och fluor.

Dessa mineraler som tidigare har varit där, men vattnet har inte använts för att dricka förut. Mer än en miljard människor dricker nu vatten som mer eller mindre förgiftas av naturliga mineraler.

HVR har projekt i flera länder.

(på engelska)