Nära tusen människor dör varje år i USA på grund av dåligt vatten

” Studierna drog från EPAs (USAs Naturvårdsverk) statistik slutsatsen att 53 miljoner amerikaner dricker vatten som bryter mot EPAs gränsvärden, en av fem medborgare. Antalet har ökat varje år under de senaste tre åren…Nära 1 000 dödsfall och 400 000 sjukdomsfall kan hänföras till dricksvatten förorenat med avföring, bly, radioaktivitet eller andra föroreningar enligt grupperna…I Washington är debatten våldsam…” 

Water Technology augusti 1995 

Vattenvård den snabbast växande marknaden i Europa

”Vattenvård ser ut att bli den marknad i Europa som kommer att växa snabbast på miljöområdet under 1990-talet. Utgångsläget är att de flesta länder har stora brister…..För investerare som söker ´gröna´aktier kan det vara värt att studera företag i vattenreningsbranchen med tanke på att tillväxten förväntas bli hög under 1990-talet.” 

Affärsvärlden 19 februari 1992 

Notan

”Det pris som det västerländska samhället måste betala för sin höga materiella levnadsstandard är ett ökat koldioxidinnehåll i luften, försurade sjöar och vattendrag, otjänligt grundvatten, radioaktivitet i haven, allmänt förekommande kommunala soptippar och slamdeponier av allehanda slag med stora läckagerisker till grundvatten av bl a nitratkväve som följd. Priset är således satt, notan är t o m utskriven men vi tvistar om betalningssättet.” 

Lars Christersson,  professor i växtfysiologi, Uppsala, Sveriges Natur Nr 4/95, sid 21

Inofficiella bolag kan göra sina aktieägare rika

”I skuggan av börsen spirar en inofficiell aktiehandel i en mängd små, men riskfyllda utvecklingsbolag. En del av den lär komma till börsen framöver…Den som går in i någon av de här aktierna kan få vänta länge innan de går att sälja. Som sagt är bolagen också svårvärderade. Å andra sidan kan den här typen av bolag göra sina aktieägare rika – om allt går väl vill säga.” 

Affärsvärlden 20 april 1995 

Gör någonting annorlunda

”Det går inte att vara förutseende om allt, men om man sprider sina investeringar löper man aldrig risken att bli helt utblottad.  

Om man köper samma värdepapper som alla andra, får man samma resultat som alla andra. För att få ett överlägset resultat måste man göra något som skiljer sig från mängden.  

Alltför många gör misstaget att köpa någonting som de känner till väl – en affärskedja eller en produkt som går bra. Men om du känner till det, gör förmodligen alla andra det också, vilket betyder att aktiepriset blir högt.”  

Sir John Tempelton, grundare av Tempelton Mutual Funds Group 

Vattenkvalitén försämras under distributionen

Det är välkänt att vattenkvalitén kan försämras mellan rening och användning. Det finns till exempel flera sätt på vilket bakterier kan komma in i dricksvatten under distributionen, bland annat öppna reservoarer, slutna reservoarer utan klortillsats, nybyggen som kan störa existerande distributionssystem, brott på huvudledningarna 

(vilket blir ett allt större problem allteftersom distributionssystemet åldras), tryckförändringar, rörsektioner med stillastående vatten, and levande organismer som kan sprida bakterier i dricksvattnet om ledningarna inte är intakta. Förutom bakterier, kan också korrosion försämra vattenkvalitén och det är klarlagt att biprodukter från  reningen stadigt ökar i distributionssystemen.”  

Effects of the distribution system on drinking water quality 

R.M. Clark, J.A. Goodrich, L.J. Wymer, Risk Reduction Engineering Laboratory, Office of Research and Development US. Environmental Protection Agency, Cincinnati, Ohio 45268, USA. – J Water SRT – Aqua Vol. 42, No 1, pp. 30-38, 1993 

Innovationer

Stora vinster kommer bara från innovationer.” 

Peter Drucker 

Thailand

Hälsomedvetandet i Thailand växer i samma takt rask takt som mark, luft och vatten förstörs. I förortens gigantiska köptempel där vi gör våra inköp finns inte mindre än 128 hyllmeter (jag har räknat dem) fullproppade med mer eller mindre luxuösa bordsvatten. /…./ Thailands törst skapar, i dubbel bemärkelse, nya exportmöjligheter för svenska företag. Släck den!  

Tomas Larsson, Svensk Export no 6, 1994