Ny hållbar och miljövänlig avsaltning

 i Nyheter

Referens av en FN-studie om avsaltningsanläggningar

Koncentrat av salt från avsaltningsanläggningar utgör stora risker för havslivet om det släpps ut i havet. För varje liter sötvatten producerar avsaltningsanläggningar i genomsnitt 1,5 liter saltlösning. Globalt produceras det 142 miljoner kubikmeter koncentrat varje dag.
En rapport från FN-universitetets institut för vatten, miljö och hälsa, Wageningen University, Nederländerna och Gwangju-institutet för vetenskap och teknik, Sydkorea, uppmanar till förbättrade strategier för att ta hand om koncentratet. För närvarande produceras 55% av den allt koncentrat i fyra länder: Saudiarabien (22%), UAE (20,2%), Kuwait (6,6%) och Qatar (5,8%).

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718349167

HVRs lösning på avsaltningsproblemet

Scarab Development har forskat i årtionden för att finna metoder för att ta hand om koncentratet och skapat en process med noll vätskeutsläpp (Zero Liquid Discharge) som helt enkelt förvandlar havsvatten till rent vatten och en fast restprodukt av mineraler.

Prototyper har under senare år utvärderats i Saudiarabien och Qatar och nu lanserar Scarab sin första kommersiella utrustning genom sitt dotterbolag, HVR WaterApp AB.

Havsvatten innehåller alla typer av mineraler som annars finns i berggrunden och dessa kan extraheras ur koncentrerad eller torkad saltlösning. Litium och uran är två mineraler som kan vara av speciellt intresse, men det finns också många andra.