MÖTEN

Nedan hittar du tid och plats för informationsmöten.
Årsmöten är endast för aktieägare eller speciellt inbjudna gäster. Alla andra möten är öppna för alla.

Välkommen!

Årsmöte

12.06.2019

WaterApps marknadsplan

13.09.2019

Presentationen är på svenska