Senaste Nyemission

Teckningstid

21 januari – 4 februari 2019

Teckningskurs

60 kronor (SEK) per aktie

Tilldelning

Eventuell tilldelning meddelas genom utsänd avräkningsnota

Likviddag

14 februari 2019

Emissinen är nu registrerad hos Bolagsverket och banken jobbar nu med utplacering av aktierna.

Här nedan finner Du en sammanfattning av erbjudandet, en anmälningssedel och ett fullständigt Informationsmemorandum.

Bolagsstyrning

Styrelse

 • Vinay Chand
  Vinay Chand Styrelseordförande
 • Jan Lundqvist
  Jan Lundqvist ledamot
 • Aapo Sääsk
  Aapo Sääsk ledamot

Ledning

 • Daniel Woldemariam
  Daniel Woldemariam VD HVR WaterApp AB
 • Aapo Sääsk
  Aapo Sääsk VD

Årsredovisningar (PDF)

Informationsmöten

Nedan hittar du tid och plats för informationsmöten.
Årsmöten är endast för aktieägare eller speciellt inbjudna gäster. Alla andra möten är öppna för alla.

Välkommen!

Ägarstruktur

 
Antal
A-aktier
Antal
B-aktier
Totalt
antal aktier
Antal röster
Ägarandel
Röstandel
Scarab  719 680 564 265 1 283 945 7 761 065 11.31% 41.83%
Satel 0 2 155 055 2 155 055 2 155 055 18.98% 11.62%
Övriga 80 320 7 833 933 7 914 253 8 637 133 69.71% 46.55%
Totalt 800 000 10 553 253 11 353 253 18 553 253 100.00% 100.00%

Inga optioner eller konvertibler föreligger.

Kursutveckling

År Ökning antal Total antal Emissionskurs Total emission Värdering (MSEK)
1989 1 000 000 1 000 000 1 1 000 000 1.0
1990 34 875 1 034 875 12 418 500 12.4
1990 96 400 1 131 275 20 1 928 000 22.6
1991 143 665 1 274 940 23 3 304 295 29.3
1992 23 800 1 298 740 30 714 000 39.0
1994 212 500 1 511 240 25 5 312 500 37.8
1995 325 800 1 837 040 40 13 032 000 73.5
1996 162 650 1 999 690 60 9 759 000 120.0
1997 142 010 2 141 700 60 8 520 600 128.5
1998 143 972 2 285 672 73 10 509 956 166.9
1999 65 167 2 350 839 80 5,213,360 188.1
2000 (April) 68 450 2 419 289 90 6 160 500 217.7
2000 (Sep, split 4: 1)  - 9 677 156 - - 217.7
2000 (Okt) 194 680 9 871 836 25 4 867 000 246.8
2002 104 580 9 976 416 27 2 823 660 269.4
2003 79 640 10 056 056 30 2 389 200 301.7
2004 134 920 10 190 976 32 4 317 440 326.1
2005 54 020 10 244 996 40 5 889 760 409.8
2007 51 100 10 389 320 45 2 299 500 457.5
2008 24 208 10 413 528 27 653 616 281.2
2009 32 064 10 445 592 45 1 442 880 470.1
2010 51 000 10 496 592 15 765 000 157.5
2011 80 945 10 577 537 45 3 528 025 476.0
2012 26 720 10 604 257 45 1 202 400 477.2
2012 8,000 10 612 257 48 384 000 509.4
2012 46 220 10 658 477 48 2 218 560 511.6
2013 159 000 10 808 477 optionsinlösen 900 000 ej beräkn.
2013 289 926 11 095 403 24 * 6 886 224 ej beräkn.
2014 125 000 11 220 403 48 6 000 000 538.6
2016 100 000 11 320 403 50 5 000 000 556

* Förmånlig nyemission riktad enbart till existerande aktieägare