Kallelse till HVR:s årsstämma 2019!

 i Nyheter

HVR kallar härmed alla aktieägare till HVR:s årsstämma som kommer att hållas den 12 juni 2019. Årsstämman hålls klockan 18:00, plats meddelas via epost till dem som anmäler sig.

Kallelsebrev för årsstämman, årsredovisningen samt revisionsberättelsen går nu att ladda ner som PDF dokument genom att klicka på respektive titel här nedan. Dessa bilagor kommer givetvis även att finnas tillgängliga på plats. Vid frågor, vänligen kontakta oss via formuläret under fliken Kontakt eller via telefon.

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Följebrev