HVRs vattenreningsarbete ligger rätt i tiden

 i Nyheter

Som man kan se på Scarabs hemsida har Scarab arbetat med vattenfrågor sedan mitten av 70-talet.

År 1980 skrev Scarabs grundare, Aapo Sääsk, en artikel ”Solar desalination for irrigation” i EU:s tidskrift för utvecklingsfrågor

Scarab forskade kring flera olika vattenreningstillämpningar och har sedan 1970-talet fått ett tjugotal patent godkända. Idag är vi släppt alla utom en. Scarab fick en första fungerande prototyp färdig år 1990 och knoppade då av ett bolag med målet att göra helt rent vatten för dryck och matlagning. Det fick namnet från den pärm där ritningarna fanns HVR – uttytt Hemvattenrenare. Det var tolv privata aktieägare som finansierade de första stegen. Nu är vi nära fyratusen.

Sedan starten har vi provat en stor mängd varianter, testat olika prototyper och drivit flera pilotanläggningar grundade på vår unika teknik. Den längsta testen har varit på Sjöstadsverket i Stockholm där en anläggning har varit i drift i sex år utan problem. Nu har HVR fått en ”Seal of Excellence” av EU som ett tecken på att bolaget  anses vara ett av Europas framtidsföretag.  Vi har en första anläggning igång som levererar hälsosamt vatten i Odisha i Indien. År 2020 räknar vi att försäljningen startar med vår första kommersiella produkt, WaterApp.

Under hela den här tiden har vattenproblemen uppmärksammats i internationell media. Många FN-resolutioner har tagits. Ändå dör miljontals människor fortfarande varje år till följderna av hälsovådligt dricksvatten. Det är inte ett problem som kan lösas i en handvändning. Men tack vara stöd från tusentals aktieägare och numera EU kommer HVR att kunna dra sitt strå till stacken. Inför marknadslanseringen kan det vara intressant att se hur den internationella debatten var när bolaget startade. Och vad det har varit som har motiverat privatpersoner att köpa aktier i HVR. Mycket har hänt sedan dess men vi står fortfarande inför ett stort och till stora delar olöst problem – att miljarder människor tvingas dricka undermåligt vatten. Det ska nu HVR bidra till att ändra på.