Från svett till vatten – HVR:s teknik

 i Nyheter

Unicefs kampanj #sweatforwater, som använder HVR:s teknik, väcker stor uppmärksamhet i både nationell och internationell media.

Utvalda omnämnanden:

BBC News Technology

Discovery

My newsdesk

DN

Foodbev

Edelmandeportivo

Foxnews

Fastcompany

Dailymail

Deportivo gör video för Unicef som visar HVRs teknik:

See Vimeo

See Youtube