Avsalta havsvatten – Bara en av många förmågor hos Waterapp

 i Nyheter

Världen törstar efter rent vatten och större delen av världens befolkning bor kustnära.Avsalta havsvatten

Avsaltat,
rent vatten från WaterApp kostar 1 öre per liter och är en lösning på dricksvattenproblemet. HVR Water Purification AB har efter 30 års arbete med vattenrening utvecklat en produkt som använder spillvärme från kraftverk för att rena och avsalta vatten. Nu påbörjas tillverkning och marknadslansering av den nya produkten, WaterApp.

Mer än 70% av ytan på vår blå planet består av vatten men bara 1% av det är färskt grundvatten. De resterande 1,5% färskvatten som finns är bundet i glaciärer och is. Det är inte så konstigt att människan genom århundradena varit fascinerad av att avsalta vatten. Ett billigt sätt att avsalta vatten kan vara en lösning på det enorma dricksvatten problem som finns i världen.

-WaterApp tar bort mer än 99 % av alla föroreningar från avloppsvatten, sjövatten och grundvatten. Det rena vattnet kan sen både drickas och användas inom industrin, säger Aapo Sääsk som är vd för bolaget.

Tekniken bakom WaterApp

Tekniken har framgångsrikt provats för avsaltning i Grekland, Saudiarabien och Qatar. Vid varje tillfälle har en forskningsrapport skrivits som bekräftar att tekniken fungerar utmärkt.

WaterApp bygger på HVR:s patenterade teknik. Produkten avlägsnar alla föroreningar från grundvatten och avloppsvaten samt avsaltar havsvatten. Genom att WaterApp använder spillvärmen från kraftverk, blir kostnaden per producerad liter eller kbm, betydligt lägre vid jämförelse med konkurrerande metoder som till exempel marknadsledande omvänd osmos, RO eller ”Reverse Osmosis”.

Marknadslanseringen under 2019

21:a januari till 4:e februari pågår en nyemission där HVR tar in kapital för att påbörja storskalig produktion och marknadslansering av WaterApp.