Nyemission

Teckningstid

21 januari – 4 februari 2019

Teckningskurs

60 kronor (SEK) per aktie

Tilldelning

Eventuell tilldelning meddelas genom utsänd avräkningsnota

Likviddag

14 februari 2019

Här nedan finner Du en sammanfattning av erbjudandet, en anmälningssedel och ett fullständigt Informationsmemorandum.

Du kan teckna aktier i nyemissionen på följande sätt:

1. Du kan klicka på rutan för erbjudande i sammandrag eller anmälningssedel och följa instruktionerna där.
2. Eller så fyller Du i antal aktier och tecknar här elektroniskt. Följ anvisningar nedan.

OBS! Minsta post är 150 aktier och därefter i jämna 50-tal aktier.

Jag tecknar aktier. *


Fyll i var tilldelade aktier skall levereras, VP-konto eller depå (ange endast ett alternativ). Fyll i namn och adressuppgifter:OBS. Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller är ett investeringssparkonto var vänlig kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier. Om Du inte har konto eller depå kan Du öppna ett på banken.


Jag anmäler mig härmed för teckning av angivet antal aktier i HVR Water Purification AB (publ) till en kurs om 60 kronor per aktie.