25 Miljarder kubikmeter rent vatten – från spillvärme

 i Nyheter

rent vatten från spillvärme

Två tredjedelar av den energi som bränslet tillför ett kraftverk går till spillo. Bara en tredjedel omvandlas till el. Resten blir värme som måste kylas bort. Enligt International Energy Agency handlar det om 36 000 terawattimmar per år. HVR Water Purification AB har efter 30 års arbete med vattenrening utvecklat en produkt som använder denna värmeenergi för att rena och avsalta vatten till en mycket lågkostnad. 1 liter rent vatten kostar endast 1 öre, det har alla råd med säger Aapo Sääsk som är VD för bolaget.

-WaterApp skulle kunna producera 25 miljarder kubikmeter rent vatten per år, alltså några kubikmeter per person på jorden, genom att utnyttja energin i den spillvärme som inte kommer till användning, säger Aapo Sääsk, VD för HVR Water Purification AB.
Avsaltning av havsvatten är bara en av Waterapps förmågor.Dentar bort mer än 99 % av alla föroreningar från avloppsvatten, sjövatten och grundvatten. Det rena vattnet kan sen både drickas och användas inom industrin.
-Genom att driva tekniken med kylvatten i ett kraftverk kan utgiften för värmeenergi elimineras. Kostnaden minskar därmed med mer än 50 % jämfört med de metoder för avancerad vattenrening som används idag. Absolut rent vatten från WaterApp kostar cirka ett öre per liter, det har alla råd med, säger Aapo Sääsk.

Såväl kolkraft som solkraft

Ett stort konventionellt kraftverk omvandlar cirka hälften av sitt bränsle till el. Små kraftverk omvandlar mindre och ett solkraftverk bara cirka 20 %. Resten blir värme och måste kylas bort för att kraftverket ska fungera. Denna värmeenergi utnyttjar WaterApp för att rena eller avsalta vatten. Forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) visar att mer än 90 % av den totala kostnaden för den teknik som HVR har utvecklat utgörs av kostnaden för värmeenergi.

-Det spelar ingen roll om kraftverket drivs på kol eller om det rör sig om ett modernt solkraftverk, alla spiller ut värme som skulle kunna användas till vattenrening, säger Aapo Sääsk.

Vattenrening – En marknad på 620 Miljarder

Behovet av rent vatten är stort på de flesta hållen i världen och många stora städer är kustnära vilket gör behovet av att avsalta havsvatten kritiskt. Världsmarknaden för vattenreningsutrustning uppgår till 620 Miljarder kronor och HVR har som mål att vinna 2,5% av marknaden fram till år 2028. Det skulle innebära en omsättning på 16 Miljarder kronor bara för WaterApp.