Av
Postad

Coronapandemin är snart över

Det var en masshysteri. Nedstängningarna var flockpanik. Nu får vi ta nya tag Tabellen nedan visar dödstalen I Sverige under januari – april under 2017/2020. Det är en synbar ökning just i april [...]