Av
Postad

Kallelse till HVR:s årsstämma 2019!

HVR kallar härmed alla aktieägare till HVR:s årsstämma som kommer att hållas den 12 juni 2019. Årsstämman hålls klockan 18:00, plats meddelas via epost till dem som anmäler sig. Kallelsebrev för [...]