HVR

PRODUKTER

Se hur HVR:s teknik fungerar.

HVR:s produkter kan rena vatten även från kraftigt förorenade källor.

Typiska föroreningar i dricksvattnet som Elixir eliminerar

 

HVR introducerar vårt nya dotterbolag, WaterApp!

WaterApp är en vattenreningsenhet i plugin-version för kraftverk. Enheten använder sig av spillvärmen från kraftverket för att producera absolut rent vatten. Användningen av spillvärme som energikälla är inte bara det mest miljövänliga alternativet, det möjliggör även extremt låga kostnader för produktionen av vatten såväl som vattnets per liter pris.

Lär dig mer om WaterApp genom att följa länken!

 

© Copyright HVR Water Purification AB, SWEDEN Dela