HVR

VÅR MARKNAD

Rent dricksvatten - ingen självklar resurs

Fortsatt global urbanisering kommer att öka pressen att leverera tillräckliga mängder av rent dricksvatten till konsumenter. Bristen på ändamålsenlig infrastruktur för vatten och sanitet, föroreningar, låg vattenkvalitet, saltvatteninträngning och översvämningar utgör stora problem.

Efterfrågan på dricksvatten tillfredsställs idag till stor del av distribuerat vatten från kommunala eller lokala vattenverk med varierande kvalitetsnivå, en uppsjö av olika fristående vattenreningslösningar med begränsad förmåga att rena vatten, kokning och en enorm mängd buteljerat vatten.

Globalt blir omkring tre miljoner människor stadsbor varje vecka. Idag finns det 39 städer med över tio miljoner invånare – så kallade megastäder – och 28 av dessa ligger i utvecklingsländer och tillväxtekonomier. 2010 var i stort sett samtliga megastäder, i olika utsträckning, drabbade av vattenbrist.

 

 

Information om vatten

Fler farliga kemikalier - sep 2014

Ultra rent vatten är bra för hälsan - sep 2014

Kan fluor i brunnsvatten försämra IQ? - sep 2014

Vattenbankomater i Indien - sep 2014

Fler artiklar ...

 

© Copyright HVR Water Purification AB, SWEDEN Dela