HVR

FINANSIELL INFORMATION

Årsredovisningar

Årsredovisning 2014 (pdf)

Årsredovisning 2015 (pdf)

Årsredovisning 2016 (pdf)

Årsredovisning 2017 (pdf)

 

Ägarstruktur 2017-01-31

 
Antal
A-aktier
Antal
B-aktier
Totalt
antal aktier
Antal röster
Ägarandel
Röstandel
Scarab  719 680 564 265 1 283 945 7 761 065 11,31% 41,83%
Satel 0 2 155 055 2 155 055 2 155 055 18,98% 11,62%
Övriga 80 320 7 833 933 7 914 253 8 637 133 69,71% 46,55%
Totalt 800 000 10 553 253 11 353 253 18 553 253 100,00% 100,00%

Inga optioner eller konvertibler föreligger.

 

Kursutveckling

År Ökning antal Totalt antal Emissionskurs Total emission Värdering (MSEK)
1989 1 000 000 1 000 000 1 1 000 000 1,0
1990 34 875 1 034 875 12 418 500 12,4
1990 96 400 1 131 275 20 1 928 000 22,6
1991 143 665 1 274 940 23 3 304 295 29,3
1992 23 800 1 298 740 30 714 000 39,0
1994 212 500 1 511 240 25 5 312 500 37,8
1995 325 800 1 837 040 40 13 032 000 73,5
1996 162 650 1 999 690 60 9 759 000 120,0
1997 142 010 2 141 700 60 8 520 600 128,5
1998 143 972 2 285 672 73 10 509 956 166,9
1999 65 167 2 350 839 80 5 213 360 188,1
2000 (april) 68 450 2 419 289 90 6 160 500 217,7
2000 (sep, split 4:1)  - 9 677 156 - - 217,7
2000 (okt) 194 680 9 871 836 25 4 867 000 246,8
2002 104 580 9 976 416 27 2 823 660 269,4
2003 79 640 10 056 056 30 2 389 200 301,7
2004 134 920 10 190 976 32 4 317 440 326,1
2005 54 020 10 244 996 40 5 889 760 409,8
2007 51 100 10 389 320 45 2 299 500 457,5
2008 24 208 10 413 528 27 653 616 281,2
2009 32 064 10 445 592 45 1 442 880 470,1
2010 51 000 10 496 592 15 765 000 157,5
2011 80 945 10 577 537 45 3 528 025 476,0
2012 26 720 10 604 257 45 1 202 400 477,2
2012 8 000 10 612 257 48 384 000 509,4
2012 46 220 10 658 477 48 2 218 560 511,6
2013 159 000 10 808 477 optionsinlösen 900 000 ej beräkn.
2013 289 926 11 095 403 24* 6 886 224 ej beräkn.
2014 125 000 11 220 403 48 6 000 000 538,6
2016 100 000 11 320 403 50 5 000 000 556

* Förmånlig nyemission riktad enbart till existerande aktieägare

 

 

 

Information om vatten

Fler farliga kemikalier - sep 2014

Ultra rent vatten är bra för hälsan - sep 2014

Kan fluor i brunnsvatten försämra IQ? - sep 2014

Vattenbankomater i Indien - sep 2014

Fler artiklar ...

 

© Copyright HVR Water Purification AB, SWEDEN Dela